Mesto Kranj

Kranj je, z več kot 58.000 prebivalci, tretje največje mesto v Sloveniji, središče zgodovinske pokrajine Gorenjske in Gorenjske statistične regije ter sedež Mestne občine Kranj. Kranj je prijetno zgodovinsko mesto na skalnatem pomolu nad sotočjem planinskih rek Save in Kokre. O davni preteklosti Kranja govorijo arheološke najdbe, staro mestno jedro in obzidje ter obrambni stolpi.

Tisto, po čemer je Kranj še posebej znan so:

  • Prešernov grob v Prešernovem gaju,
  • Prešernov spominski muzej,
  • Prešernovo gledališče s spomenikom dr. Franceta Prešerna,
  • Cerkev Sv. Kancijana.

V samem mestnem jedru si je moč ogledati tudi Mestno hišo, v kateri je stalno predstavljena arheološka razstava Železna nit, Pavšlarjevo hišo, ki je primer bogate meščanske stavbe iz 16. stoletja in z enim izmed najlepših renesančnih arkadnih hodnikov v Sloveniji, ter Grad Khislstein, ki predstavlja utrdbeno področje od antičnega obdobja do zgodnjega srednjega veka.

Več o Kranju

Visit Kranj

Center Kranja, Glavni trg